Affärsutveckling

När man pratar om affärsutveckling, gör man det ofta vid skapandet av nya företag eller under kristider. Men faktum är att många moderna företag satsar mycket resurser på affärsutveckling för att hålla sig konkurrenskraftiga på en ständigt utvecklande marknad. Ett talesätt som verkligen är sant när man pratar om företagskultur är ””när man slutar utvecklas dör man”” och det finns otaliga exempel på när företag blivit för bekväma i sin marknadsledande roll att det var början till slutet för dem. Ett exempel är Nokia som i början av 2000-talet blev alltför bekväma i sin marknadsledande roll, att de helt missade marknadens ökade begär för större och mer datorliknande telefoner.

Oavsett om man har ett helt nystartat företag eller ett företag som är en etablerad hörnsten i samhället, kan det vara värdefullt att inte förringa just affärsutveckling. Att ständigt förnyas är vad som håller företag aktuella år efter år. Men vad innebär det då mer konkret? Det handlar om att skapa ett så problemfritt händelseförlopp som möjligt i organisationen. Från affärsidé och hela vägen till slutkund och därmed skapa ett så framgångsrikt företag som möjligt. Vision, mål, strategi och taktik är områden som berörs när det handlar om att utveckla företag. Analys är också en extremt viktig del av att ständigt förnya sig.

Affärsutveckling är en viktig del av ett framgångsrikt företagande

Affärsutveckling borde vara prioritet i alla företag

Det finns mycket hjälp att få när det handlar om affärsutveckling. Allt från privata mentorskap i företagets kontaktnät som sysslar uteslutande med utveckling av andra företag. Till att det börjar bli vanligt att stora och medelstora företag anställer sin egna personal som har just titeln affärsutvecklare och som arbetar med just det. En mycket viktig del av det en affärsutvecklare gör, är att identifiera nya tillväxtmöjligheter för företag, men de har även ett brett spektrum av andra arbetsuppgifter. Strategi och taktik är lånade termer från militären och det ger en ganska talande bild för hur viktig det verkligen är med planering för framtiden.