Energy Concept Halland

Redan från start har målsättningen med Energy Concept Halland varit att skapa en struktur för att ta fram och utveckla idéer mellan olika segment i länet. Helt enkelt att skapa ett meningsutbyte mellan samhälle, politik och näringsliv. På det sätt hoppas man skapa en grogrund för nya företag och idéer inom områdena miljöteknik samt hållbar energi. Energy Concept Halland har samlat en rad företag och individer under sitt paraply. Värt att nämnas är till exempel Bioenergicentrum Halland, som sysslar med utveckling och innovation inom bioenergi. De har ett utvecklingscentrum som sysslar med frågor som rör exempelvis biogas, energigrödor, grönsaksavfall och teknikutveckling.

Energy Concept Halland är en paraplyorganisation som utmärker sig inom miljöteknik och hållbar energi. Det är ett projekt framtaget för att underlätta för nya företag samt för att ta idéer från skrivbordet till färdig produkt inom dessa högaktuella ämnen där Sverige leder utvecklingen. Tanken med detta nya projekt är att utveckla samspelet mellan producenter, genom hela ledet till konsumenter, samt att söka och samla nya lösningar och kunskaper inom området bioener Redan från början har tanken varit att skapa ett kunskapscentrum där folk från en rad olika företag och branscher samspelar för att tillsammans leda utvecklingen framåt när det gäller hållbar energi.

Energy Concept Halland ger möjligheter att utvecklas

Energy Concept Halland är ett kunskapsprojekt inom miljöteknik

Energy Concept Halland har kunskap som största gemensamma nämnare och kunskapsspridning anses minst lika viktigt som samlandet av densamma. Det gör man genom seminarier, mässdeltagande, workshops och via tryckt material. Att klimatsmart energi är högaktuellt är det ingen tvekan om och med detta projekt sticker Halland verkligen ut hakan när det gäller det kollektiva ansvaret för hållbar energi. Det är en otroligt positiv utveckling och något man kan hoppas många andra län tar efter. Kunskapen inom området ökar dagligen och med den ökar även behovet för en stabil struktur för meningsutbyte, något som verkligen det här konceptet har tagit till sig.