Goda exempel

Goda exempel är en mässa som har blivit ett stående inslag i Stockholms utbud av mässor. Men vad handlar det om? Det är helt enkelt en mässa som är öppen för anställda inom Stockholms stad, entreprenörer och fristående verksamheter. Där grundtanken är att utbyta erfarenheter och kunskaper sinsemellan för att utveckla sig själv och sitt företag på ett effektivt sätt. Helt enkelt att dela med sig av goda exempel på framgångsrika metoder och arbetssätt. Kunskap är aldrig tungt att bära sägs det. Detta är något som denna mässa verkligen tagit till sig och om du vill bli inspirerad rekommenderas du verkligen att göra ett besök på nästa mässa.

Goda exempel från arbetslivet kan naturligtvis vara otroligt värdefullt för dig och ditt företag och om du ännu inte har tagit del av denna värdefulla kunskapsbank är det en bra idé att börja planera in nästa mässa i ditt schema redan nu. Mässan bjuder på en uppsjö av olika utställare som alla har något unikt att erbjuda och som på alla mässor är det ett utmärkt tillfälle för nätverkande och skapandet av nya affärskontakter. Stockholms stad har verkligen lyckats skapa en inspirerande mässa, som från början utvecklades för att sprida framgångsrik verksamhetsutveckling inom Stockholms kommunala och privata näringsliv. Den är väl värd ett besök.

Goda exempel utställningar finns på Stockholmsmässan

Goda exempel är en inspirerande mässa

Utöver utställare består mässan av seminarier och workshops som har delats in i olika kategorier för enkelhetens skull. Bland kategorierna finns skola och äldreomsorg, men även idrott, arbetsmarknad, stadsutveckling och miljö har en egen kategori på denna mässa med Goda exempel. Kort sagt kan man säga att om du är intresserad av både personlig utveckling samt företagsutveckling kan den här mässan vara något för dig. Att i Globen få ta del av så många framgångsrika personers- och företags erfarenheter är unikt och om du har chansen så gör dig själv en tjänst och besök nästa mässa, det är den värd.